NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA" uzyskała akredytację
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Doskonalenie
Konferencje

Aktualności

facebook

              Szanowni Państwo Dyrektorzy
              Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych                                                                               

NPDN "Przyjazna Edukacja" w Tarnobrzegu zaprasza do spojrzenia na nasze  oferty warsztatów szkoleniowych,  nie tylko pod kątem osobistych potrzeb kompetencyjnych lecz ich sprzyjającej roli w odświeżeniu klimatu w relacjach z uczniami, rodzicami, sięgnięcia po nowe, atrakcyjne formy i metody edukacyjne.

Z doświadczenia, my nauczyciele wiemy, jak ważny jest osobisty przykład
w nauczaniu i pasja życiowa, które służą do tego, by „porwać ucznia”, zarazić tematyką nauczanego przedmiotu.

... A przecież z biegiem lat praktyki pojawia się i ogarnia nas, tzw. „Wypalenie zawodowe” (zniechęcenie, zmęczenie, rutyna). Warto zmierzyć się z tym obiektywnym zjawiskiem i pomóc sobie odzyskać świeżość, radość z pracy, satysfakcję w działaniu. Podobną funkcję dla dobrej kondycji gardła spełniają warsztaty pn. „Emisja głosu”.

 Wszyscy dostrzegamy zmianę w postawach rodziców wobec przedszkola, szkoły, nauczycieli, powszechnie mówi się o ich roszczeniowym podejściu. Mamy do czynienia ze zmianą w relacjach. Można przyjąć postawę dezaprobaty, oburzenia, „okopać się” i na tym wszyscy stracą, a zwłaszcza dziecko, uczeń.

... A przecież "panta rei", wszyscy funkcjonujemy w zupełnie różnych warunkach
w porównaniu do lat, gdy byliśmy uczniami. Zamiast ubolewać, trzeba sprawy wziąć w swe ręce i zaproponować rozwiązania z korzyścią dla wszystkich partnerów.Możemy pomóc zainteresowanym w wypracowania płaszczyzny partnerstwa, a nie rywalizacji.
Z upływem czasu poznane ciekawe propozycje metodyczne wymagają odświeżenia, aby poprawne stosować je w codziennej praktyce. Do tych tematów
w doskonaleniu warsztatowym, nieco  przyprószonych mgiełką niepamięci, wartych przypomnienia, zaliczamy: ocenianie wspierające rozwój ucznia, planowanie wynikowe, koronną kompetencję nauczyciela- sztukę pomiaru dydaktycznego, metodę projektu, diagnozę, sposoby skutecznej  motywacji, trafny dobór celów planu sprawowania nadzoru pedagogicznego, kontroli zarządczej.

One nie straciły przydatnej roli, aktualności, gwarantują osiąganie zamierzonych celów, uzyskanie efektów. Takim bardzo niezbędnym  tematem jest projektowanie ewaluacji wewnętrznej czy doradztwo dla dyrektorów, odnośnie roli w kierowaniu rozwojem zawodowym nauczycieli, przy ubieganiu się o  awans zawodowy.

 Sygnalizujemy jeszcze dwa zagadnienia:
- diagnozę i analizę efektywności realizacji treści i działań ujętych w programie wychowawczo-profilaktycznym,
- wychowanie do wartości.

Proponujemy pragmatyczne spojrzenie na ujęcie celów na gruncie diagnozy oraz dobranych zadań, działań, mierników celów, zagrożeń dla efektów programu,  sposoby wartościowania osiągniętych rezultatów.

 Proponujemy narzędzia do zbadania systemów wartości uczniów na różnych poziomach edukacji, w połączeniu z zagadnieniami wychowania patriotycznego, społecznego, obywatelskiego.

Warto wspomnieć o niezbędnych działaniach innowacyjnych nauczycieli, bardzo aktualnym problemie kształtowania kompetencji kluczowych ucznia.

A ... przecież warto posiadać rozeznanie w systemach wartości, bo mamy szansę na wpływanie na ich strukturę, miejsce w piramidzie ważności i uwzględniać tendencje
w opracowywaniu  planów wychowawczo – profilaktycznych, spełnianie misji szkoły.

Istotą naszej misji jest przyjazna edukacja, propagowanie wsparcia dla zespołów nauczycielskich, aby szkoła, przedszkole, osiągały satysfakcję z efektów rozwijanego partnerstwa w nauczeniu i uczeniu się.

 Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy na naszą www.grandys.edu.pl gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe programy. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, p-tą elektroniczną.

Z wyrazami szacunku
                                              
                                           Dyrektor NPDN

                                                                                          mgr Jan Fr. Grandys

 Tarnobrzeg, 2 grudnia 2019 r.

 

„Jak motywować ucznia do nauki?” – na to pytanie i wiele innych próbowali znaleźć odpowiedź nauczyciele Szkoły Podstawowej w Otałęży, którzy uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym motywacji ucznia do nauki.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu wraz z prowadzącą składa serdeczne podziękowania p. dyrektor Halinie Czerwiec oraz uczestnikom zajęć za bardzo twórczą i życzliwą atmosferę. To nauczyciele z pasją, którzy na pewno znajdą sposób, żeby „zapalić” swoich uczniów do nauki.

W ekscytującym spacerze  pod pachą z książką,  jako lekarstwem na bolączki dzieci, dorosłych, podczas kursu „Rozwijanie przez czytanie. Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji” brały udział nauczycielki szkół podstawowych w Woli Mieleckiej i Otałęży.  
Prowadząca  zajęcia dr Wanda Matras-Mastalerz, pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, oczarowała Panie klasą kompetencji, ekspresją słowa, barwnymi opisami niezwykłych przygód, ukazaniem wartości bliskich i niezbędnych w codziennych zmaganiach.
„Sprawca zdarzenia”,  Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu, składa ukłon p. dyrektor Małgorzacie Jastrząb za serdeczną życzliwość.