NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA"

Biblioterapia
Statut konstytucją szkoły

Aktualności

08-05-2018
Oferty szkoleniowe


Sz. P.
Dyrektorzy, Nauczyciele
Szkół i Placówek

Dyrektor NPDN "Przyjazna Edukacja" z przykrością informuje, iż z przyczyn organizacyjnych seminarium zaplanowane w dniach 11-12 maja 2018 r. odbędzie się w późniejszym terminie (październik 2018r.)

 Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.

         

Przedstawiamy Państwu  najnowsze oferty szkoleniowe:

1. Excel na usługach nauczyciela badacza.

2. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

3. Indywidualizacja nauczania - sposoby na kreatywny udział każdego ucznia w lekcji.

4. Bezpieczna szkoła.

5. Ewaluacja wewnętrzna zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności.

 

Zgłoszenia: telefoniczne, pocztą e-mail.

Płatność i zaświadczenia: po przeprowadzeniu zajęć.

Terminy realizacji: do ustalenia z dyrektorem.

powrót