NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA" uzyskała akredytację
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Doskonalenie
Konferencje

Aktualności

26-06-2018
Oferty szkolenioweSzanowni Państwo,

przed nami wyzwanie edukacyjne na kolejny rok szkolny, czyli ocena pracy nauczyciela.

A już niebawem wystawa portretów bohaterów narodowych z okazji Roku Jublileuszowego - 100-lecia odzyskania niepodległości.


 Przedstawiamy Państwu  wybrane oferty szkoleniowe:

1. Excel na usługach nauczyciela badacza.

2. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

3. Indywidualizacja nauczania - sposoby na kreatywny udział każdego ucznia w lekcji.

4. Bezpieczna szkoła.

5. Ewaluacja wewnętrzna zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności.

 

Zgłoszenia: telefoniczne, pocztą e-mail.

Płatność i zaświadczenia: po przeprowadzeniu zajęć.

Terminy realizacji: do ustalenia z dyrektorem.

powrót