NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA" uzyskała akredytację
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Doskonalenie
Konferencje

Witamy na naszej stronie!

facebook

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
w Tarnobrzegu
  od 18 lat realizuje na terenie Podkarpacia swoją misję wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli,  kadry oświatowej.

W czerwcu 2018 roku otrzymaliśmy akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

Oferujemy tematy, będące wynikiem diagnozy potrzeb, formy szkoleń, cieszące się zainteresowaniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, lokalnych samorządów.

 Miło nam poinformować, że nazwa naszej placówki zostaje rozszerzona o podtytuł „Przyjazna Edukacja”, co jest w zgodzie z misją, jaką pełnimy w środowisku oświatowym.

Zapraszamy na naszego Facebooka do Grupy Przyjaciół Przyjaznej Edukacji.


Nowości

01-09-2019


Sz. Pani/Pan
Dyrektor
Szkoły/Placówki
Oświatowo-Wychowawczej

         Dyrektor NPDN "Przyjazna Edukacja" serdecznie zaprasza do współpracy w nowym roku szkolnym.
         Dziękuję za sympatyczne relacje w ubiegłym r. szkolnym.

         Wraz z zespołem edukatorów przekazuję życzenia pomyślnej realizacji zadań dla osiągnięcia zaplanowanych celów organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczo - opiekuńczych.

Nasze oferty  znajdziecie Państwo na www.grandys.edu.pl  w zakładce "oferta".

Zapewniamy:

-bardzo przystępne ceny,
-pragmatyczne treści programowe wynikające z aktualnych podstaw prawnych, doświadczenia,
-niezawodność w realizacji szkoleń,
-gwarancję  pełnej satysfakcji z  przyrostu kompetencji kluczowych
nauczycieli,
-przyjazną i twórczą atmosferę zajęć, wzbogaconą materiałami programowymi
i jak dotychczas:
-dostosowanie programu szkolenia do zgłoszonej przez dyrektora tematyki,
-materiały programowe.


Z wyrazami szacunku                      

Dyrektor -  mgr Jan Fr. Grandys

 
więcej